Projektet Min Röst Gör Skillnad

Projektet Min Röst Gör Skillnad

I senare år har röstbortfall och lågt valdeltagande varit allt vanligare i vissa områden i Sverige pga. fler olika fakturor. Projektet Min Röst Gör Skillnad med medel från MUCF syftar att höja valdeltagandet genom att utbilda och träna valambassadörer, ordnar stora informationsträffar och inspirationsevenemang samt dialog mellan boende i Borlänges Västra område och politiker.

Projektets huvudmål är att boende i området blir delaktiga i politiken och att etablera förtroende mellan politiker och boende vilket möjliggör att valdeltagandet ökar bland målgruppen.

Detta sker genom att deltagarna får förståelse för vad valet står för och vikten av att rösta samt att de får vetskap om partier och vad dess ideologier

Det förväntas att projektet bidrar till ett ökat valdeltagande som bygger på invånarnas engagemang och vilja att påverka och göra skillnad genom sina röster.

By |2018-12-08T13:40:38+00:00February 16th, 2018|Aktuellt|