Srfs föräldraprojektet

Projektet Svensk-Somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald

UMIS FÖRENING är samarbetspartner i projektet som Somaliska riksförbundet i Sverige bedriver i fem kommuner.

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0 – 16 år till en bra uppväxt och ett gott liv. Projektet kommer att stödja och stärka föräldrar i sin föräldraroll genom att erbjuda kunskap om barnens hälsa liksom deras emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Projektet ska dessutom erbjuda föräldrar en mötesplats genom uppbyggnaden av ett nationellt föräldranätverk som ska bidra med erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målen med projektet är att stärka och utveckla deras föräldraskap och att bygga upp ett nationellt föräldranätverk. På sikt förväntas projektet få en positiv effekt i den svensk-somaliska gruppen och förbättra relationen mellan gruppen och myndigheter. Metoderna består av att utveckla ett stödmaterial för svensk-somaliska föräldrar, utbilda cirkelledare för att driva studiecirklar och bygga upp ett nationellt föräldranätverk för föräldrarna. Projektet drivs på lokal nivå i fem kommuner. Efter projekttiden kommer verksamheten att leva vidare genom studiecirklar och föreläsningar samt ett uppbyggt föräldranätverk. Riksförbundet kommer dessutom att sprida utbildningskonceptet och material till lokalföreningar i fler kommuner.

By |2018-12-17T22:40:51+00:00December 17th, 2018|Aktuellt|