Monthly Archives: January 2016

Skapa din framtid April – December 2016

By |2018-01-10T00:07:58+00:00January 31st, 2016|Dhaliynarada iyo Sportiga, UMIS Artiklar|

Är en fortsättning av projektet Lyfta blicken som genomfördes under 2015. Syftet är att ge nyanlända ungdomar rätt start för att komma in i samhället. Projektet finansieras med medel från Landstinget Dalarna.