Monthly Archives: February 2018

Projektet Min Röst Gör Skillnad

By |2018-12-08T13:40:38+00:00February 16th, 2018|Aktuellt|

Projektet Min Röst Gör Skillnad I senare år har röstbortfall och lågt valdeltagande varit allt vanligare i vissa områden i Sverige pga. fler olika fakturor. Projektet Min Röst Gör Skillnad med medel från MUCF syftar att höja valdeltagandet genom att utbilda och träna valambassadörer, ordnar stora informationsträffar och inspirationsevenemang samt dialog mellan boende i Borlänges