Monthly Archives: January 2021

Projektet Ungdomsresan får fortsätta sitt tredje år

By |2021-01-21T20:35:16+00:00January 14th, 2021|Aktuellt|

Föreningen UMIS i Borlänge har fått godkänt att fortsätta med sitt projekt Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap. Arvsfonden vill med hänsyn till de inslag i media kring föreningen som varit berätta hur beslutet har motiverats. https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2021-01-14-projektet-ungdomsresa-far-fortsatta-sitt-tredje-ar