DAAGIS AMA XANAANO2018-01-16T17:43:25+00:00

CODSIGA DAAGIS AMA XANAANO WAXBARASHO

Ansök om plats

När ditt barn ska börja förskolan eller inom pedagogisk omsorg ska du ansöka om plats. Du kan göra din ansökan när som helst, men den aktiveras sex månader innan det datum du vill att ditt barn ska börja.

När du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra minst tre val till tre förskolor eller dagbarnvårdare. Om du anger fler sökalternativ kan du få platserbjudande snabbare.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Gör din ansökan digitalt med hjälp av bank-id. Du kan också göra en skriftlig ansökan som skickas till Borlänge kommun.

När får mitt barn en plats?

Placering inom förskola och pedagogisk omsorg sker efter ansökningsdatum. Det barn som har stått längst i kö får en ledig plats först. Om flera barn har samma ansökningsdatum placeras äldre barn före yngre. Syskon till redan placerat barn har företräde till ledig plats vid samma enhet där syskonet är placerat. Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan eller pedagogisk omsorg.

Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Det innebär inte alltid att du får just den förskola du önskat.

Platserbjudande

När en plats blir ledig och ditt barn står på tur får du ett platserbjudande. Du ska bekräfta din plats inom tio dagar. Om svar uteblir eller om du tackar nej till erbjuden plats, erbjuds platsen till annan sökande och ditt barn tas ur kön. Ny ansökan måste göras.

Om du tackar ja till ett alternativ du inte har valt, finns möjlighet att begära överflytt. Det görs på blanketten “Ansökan om omplacering”.

Vem har rätt till förskola och pedagogisk omsorg?

Barn till arbetande och studerande vårdnadshavare har rätt till verksamhet under vårdnadshavarens arbets- eller studietid samt restid. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med minst tre dagar i följd, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov i samråd med förskolechef.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Barn som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrarnas önskemål.

Introduktion (inskolning)

Plats ska tas i bruk inom två veckor från att du fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet. Introduktionstiden kan variera. Överenskommelse om tider görs med personalen. Du som vårdnadshavare deltar under introduktionen. Avgift debiteras från det datum du fått tillgång till platsen.

Plats i annan kommun

Huvudprincipen är att barnet erbjuds plats i barnets hemkommun. Om föräldrarna gemensamt önskar det, kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Ansökan krävs. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner.

Uppsägning

Om plats står outnyttjad utan skälig orsak längre än en månad kan barn- och bildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid en obetald månadsavgift. Handläggare på Borlänge kommun följer särskilda rutiner vid obetalda avgifter.

Codso Boos Xanaano

Marka ilmahaagu bilaabayo daagiska ama xanaanada waxbarasho waxaad codsanaysaa boos. Waxaad codsiga samayn kartaa xili kaste balse waxaad sii diiwaangelinaysaa lix bilood ka hor inta aan cunugu bilaabin xanaanada.

Markaad codsiga samayaysid oo ilmahaaga daagiska u raadinayso waxaan haboon inaad doorato ugu yaraan sadex daagis. Hadii aad doorato dhowr daagis waxaa suuragal ah inaad si dhakhso ah ku hesho boos banaan.

Hadii ilmuhu leeyahay laba waalid, labaduba way saxiixayaan codsiga

Codsigaaga Online (Qadka Internetka) Kusoo dir adigoo adeegsanaya Bank-ID. Sidoo kale waxaad codsi qoraal ah kusoo diri kartaa xafiiska degmada Borlänge.

Goormaa cunugaygu helayaa boos?

Boos waxaad heli kartaa markaad isdiiwaangelisay oo aad codsi dirsatay. Ilmaha safka ku jiray muddo dheer ayaa u xaq leh inuu helo boos. Hadii dhowr ilmood ay isku maalin codsiga direen waxaa xaq leh kan ugu weyn (siday u kala weyn yihiin). Hadii cunuga ilmo la dhashay horey u joogeen daagiska, isaga ayaa ka hor maraya kuwa kale. Waxaa waajib in cunugo sanad jirsado inta uusan bilaabin xanaanada.

Maamulka degmada waxaa qasab ku ah inay daagis u helaan cunug kasta 4 bilood. Taasi maahan in aad helayso daagiska aad rabto ee mid kale ayaa lagu siin karaa.

Helitaan ama U Bandhigidda Boos

Hadii boos la helo cunugaaguna uu kaalinta hore noqdo waxaa laguu soo bandhigayaa booskaas waana inaad ansixisaa booska aad heshay mudo 10 maalmood ah. Hadii aadan soo ansixin booskaas ama aad diido waxaa la siinayaa booskaaga dad kale cunugaagana safka sugashada waa laga saarayaa. Waa inaad markaas codsi cusub samaysaa.

Hadii aad aqbasho booska balse uu yahay dugsi ama daagis kale oo aadan dooran, waxaa suuragal ah inaad codsato wareejin. Waxaad buuxinaysaa markaas foomka ¨Codsiga Boos Wareejinta¨.

Yaa xaq u leh Daagis ama Xanaano Waxbarasho?

Carruurta waalidkood shaqeeyo ama waxbarasho ku jiro ayaa xaq u leh daagis xilliga waalidku shaqo ama iskuul ku jiro. Carruurta waalidkood leeyahay xiliyo shaqo oo aan joogto ahayn ugu yaraan sadex maalmood oo isxiga waxaa suuragal u ah in caruurtooda wakhti dheeraad ah lagu hayo daagiska iyadoo lala tashanayo madaxa xanaanada.

Carruurta Waalidkood Shaqo La’aan ama Gurijoogga Yahay

Carruurta waalidkood yahay shaqadoon ama guriga la jooga ilmo kale waxay xaq u leeyihiin 20 saacadood oo daagis ah.  Wakhtigaas sida loo qorshaynayo waxaa go’aankeeda lagu salaynayaa hadba tayada xanaanada waxbarasho. Tixgelin ayaa la siinayaa sida waalidku dalbado.

La Qabsasho (La Qabsiga Daagiska)

Booska lagu siiyay waa in aad isticmaashaa laba todobaad kadib markii aad heshay fariinta aqbalitaanka. Kulanka la barayo ilmahaaga sidii uu ula qabsan lahaa daagiska waa kala duwanaan karaa. La hadal shaqaalaha xanaanada. Waalidku waa muhiim inuu ilmaha la joogo labadaas todobaad. Qarashka Daagisku wuxuu ka bilaabanayaa maalinta booska aad heshay.

Daagis magaalo kale

Mar walba waxaa komuunku tixgelinayaa in boos looga helo caruurta magaaladaas ay degan yihiin. Hadii labada waalid si wadajir ah u codsadaan in magaalo kale laga siiyo boos daagis waa loo raadinayaa. Balse waxaa go’aanka gaaraya waa maamulka degmadaas kale in cunugaaga boos la siinayo iyo in kale. Codsi ayaa waajib ah in la dirsado. Ilmaha labadiisa waalid kala joogaan laba magaalo oo marka hal waalid la jooga looma ogola inay labada meeloodba daagis kawada dhigtaan.

Kansalid ama Iska Celin Boos

Hadii boos la siiyay qof uusan ka faa’iidaysan sabab la’aan wax ka badan hal bil, booskaas waa laga ceshanayaa. Hadii sidoo kale qofku bixin waayo qarashka daagiska iyadana waa laga ceshanayaa. Shaqaalaha degmada waxay ku dhaqmaan shuruuc la xiriirta bixin la’aanta lacagta xanaanada.

Dokument – Akhri waa muhiim