Avslutning Min Röst Gör Skillnad

Loading Events
This event has passed.


Med många framgångsrika evenemang är nu projektet Min Röst Gör Skillnad i sitt slutskede.
Under november och december pågår resultat och metodanalys, utvärderingar, avrapportering med mer.
Under januari 2019 kommer avslutningskonferens. Datum specificeras snart.