HEM2018-01-09T14:08:11+00:00

UMIS – en förening för alla

Projektet Lyfta Blicken

Fatumo Osman, doktornad och

universitetsadjunkt träffar nyanlända

ungdomar och pratar om studietekniken

och sin egen erfarenhet

Nattvandring 2015

Projektet Skapa din egen framtid

Projektet Värna om din framtid 2016

Dialog om Tjärna Ängar

My Voice - ett samarbetsprojekt

mellan UMIS och Kanava

Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Bakgrund och syfte.

Efter en bredd diskussion och demokratisk process grundades UMIS- förening augusti 2010 med syfte att främja etableringsfrågor och nutida interkulturella frågor samt att förse samhället med förståelsemekanism på ett professionellt sätt.

Föreningen strävar efter att utifrån kulturell kompetens och erfarenhet i integrationsarbetet främja interkulturell förståelse genom anpassade strategier.

Verksamhetsområden
Föreningen har sedan grundandet genomfört en rad olika projekt i olika område där olika åldrar och kön har tagit nytta av.

Föreningen arbetar med bland annat:
Folkbildningsverksamhet,  Samhällsorientering,  Kompetenshöjande utbildningar för målgruppen, Civilsamhällsfrågor med fokus på demokratin och mänskliga rättigheter, Ungdomsverksamheter för att öka ungas delaktighet och självständighet,  Kulturverksamheter och Individuellt stöd vid kontakter med myndigheter och övriga i samhället

UMIS är idag en viktig partner inom integrationsarbetet och har bredd och etablerad kontakt med både offentliga och ideella aktörer i samhället.

Värdegrunder
Föreningen värnar mänskliga rättigheter och står för allas lika värde samt arbetar mot all sorts diskriminering, hat, hot och våld.

Föreningen kännetecknas av:

  • Öppenhet och demokrati
  • Samexistens och tolerans
  • Integritet och kvalitet.

Folkbildning

Föreningen ordnar gratis studiecirklar inom olika ämnen och läxhjälp med fokus på kärnämnen två gånger i vecka.

Språkcafé – somaliska och tigrinja

Informationskontor:

Föreningen erbjuder:

  • individuellt stöd vid kontakter med myndigheter och övriga i samhället
  • Att få hjälp att förstå handlingar från myndigheter
  • Rådgivning och överklagan vid myndighetsbeslut
  • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
  • Hjälpa att fylla i ansökningsblanketter
  • Att få hjälp med digitala tjänster bl.a. bank id, fakturabetalningar mm

SENASTE FILMER

FÖREINGSUPPGIFTER

FÖRENINGSUPPGIFTER:

UMIS FÖRENING
Org.nr: 802454-5041

KONTAKTPERSON:

Mohamed Farah
info@umis.se

Postadress:
C/0 Mohamed Farah
Allfarvägen 73 B
784 42 Borlänge

Besöksadress:
Klöverstigen 10 C
784 51 Borlänge