Om Oss – UMIS

Om Oss – UMIS2018-12-16T23:21:05+00:00

Bakgrund och Syfte

UMIS är en ideell förening med välkänd historia i Borlänge kommun beträffande integrationsarbetet samt att stödja samhället på individ- och gruppnivå.

Föreningen bildades 2010 och sedan då genomförde en rad av projekten i olika område där många med olika åldrar och kön har tagit nytta av det under åren.

Föreningen har haft under åren olika egna aktiviteter, har samarbetat med andra olika aktörer i samhället bland annat Borlänge kommun, studieförbunden, församlingar och föreningar där man har jämt manat till en ömsesidig integration och strävat efter en hållbar social sammanhållning.

UMIS är en medlemsförening i Kulturhuset Västra i Borlänge och Somaliska Riksförbundet i Sverige samt samarbetar med flera andra föreningar, organisationer  och studieförbunden.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningsverksamhet innefattar bl.a. ungdomsverksamhet med fokus på att öka ungas delaktighet och självständighet, fritidsaktiviteter, folkbildningsverksamhet, samhällsorientering, kompetenshöjande utbildningar för att minska klyftorna i samhället, civilsamhällesfrågor med fokus på demokratin, mänskliga rättigheter och trygghetsarbete, kulturverksamheter i form av bokutställningar, olika kulturella evenemang och projekt, läxhjälp för barn, unga och komvuxstuderande vuxna utöver dessa verksamheter föreningen är också behjälplig och tillgänglig vid behov av individuellt stöd, vid kontakter med myndigheter och övriga i samhället

Folkbildningsverksamheter syftar till att förstärka demokratin och delaktighet, att förstärka självförtroende hos deltagarna och att minska kunskaps- och informationsklyftor samt ökar deras intresse för kulturlivet.

Kolla på våra filmer på youtube